KOZÁRMISLENY SE

handball team

  Erősödik az elnökség, folytatódnak a fejlesztések 2018.06.17. 00:00

  Tisztújító küldöttgyűlést tartott egyesületünk. Kovács Tamás maradt az elnök, Feleki Attila újra az elnökségben!

  Erősödik az elnökség, folytatódnak a fejlesztések
  Az alapszabálynak megfelelően megtartotta tisztújító küldöttgyűlését egyesületünk.
   
  Az elnök, a hatfős elnökség és a felügyelő-, valamint fegyelmi bizottságok hároméves mandátuma lejárt, így a küldöttek feladata ezúttal nem volt más, mint megválasztani az egyesület tisztségviselőit a következő hároméves ciklusra.
   
  Kovács Tamás, egyesületünk elnöke nyitotta meg a küldöttgyűlést.
  A megjelent teljes elnökség mellett köszöntötte a bizottság tagjait, valamint a 16 megjelent küldöttet. Ez a létszám egyértelműen határozatképes küldöttséget jelentett, hiszen az egyesület küldötteinek száma 18 fő.
   
  A köszöntő után Dr. Gábor József levezető elnök vette át a szót, aki megválasztatta a küldöttgyűlés munkabizottságait, majd ismertette a napirendi pontokat. A tisztújítás mellett második napirendi pontként Dr. Jarjabka Ákos elnökségi tag javaslatot tett az alapszabály módosítására, miszerint kérte a Társadalmi elnöki szerepkör alapszabályban való rögzítését és feladatkörének meghatározását.
   
  A napirendi pontok ismertetése után Kovács Tamás elnök előző hároméves beszámolója következett.
   
  Kovács Tamás
   
  Kiemelte, hogy az elmúlt 3 év nagyon meredek ívű fejlődést hozott az egyesület életében, köszönhetően a TAO-források kiváló kihasználásának.  Az egyesület mind szervezetileg, mind infrastruktúrálisan, mind gazdaságilag megerősödve fejlődött az elmúlt időszakban.
  A beszámoló végén jelezte, hogy mandátuma lejárta után az egyesület vezetése folytatni kívanja a munkát.
   
  A beszámoló után megkezdődött a napirendi pontok részletes megvitatása.
  A levezető elnök ismertette a küldöttekkel a tisztségviselők megválasztásának szabályait, majd ismertette a jelöltek neveit.
   
  Elnöki titulusra: Kovács Tamás.
  Elnökségi tagokra: Arany Gábor,  dr. Bachmann Bálint, Galambos Attila, dr. Jarjabka Ákos, Réb László, valamit az Önkormányzat képviseletében Szolga Antal.
  Felügyelő bizottságba: Zsolnay Rita, dr. Gábor József, Szikla Éva.
  Fegyelmi bizottságba: dr. Hergenrőder Tamás, Galambos Attila, Réb László.
   
  A különböző tisztségekre más jelölteket nem állított a küldöttség, így a nyílt szavazáson minden tekintetben egyhangú támogatást kaptak a jelöltek.
  Az elnökség így tovább folytathatja munkáját!
   
  Gratulálunk!
   
  A második napirendi pontban a küldöttek egy rövid megvitatás után egyhangúan fogadták el az alapszabály módosítására tett javaslatot, így a jövőben a hétfős elnökség munkáját egy Társadalmi elnök is segíteni fogja.
  Fontos megjegyezni, hogy ezt a szerepkört városunk egyik igen autentikus alakja vállalta el.
   
   
   
   
  Feleki Attila újabb szerepvállalása a sportegyesületben komoly mérföldkő lehet, hiszen köztudott, hogy városunkban kevesebb hiteles ember van, aki annyi szállal kötődik az egyesülethez, a városhoz, mint Ő. Feleki elmondta, hogy a város beruházási terveiben, fejlesztéseiben komoly szerep juthat a legnagyobb civil szervezetnek, a sortegyesületnek. Elsősorban tanácsokkal, kapcsolati tőkével kívánja támogatni, segíteni az egyesület életét.
   
  Ezek után dr. Gábor József megköszönte a küldötteknek a jelenlétet, a munkabizottságoknak a közreműködést.
  Gratulált az újból megválasztott elnökségnek és lezárta a küldöttgyűlést.
   
  A magunk nevében is gratulálunk és továbbis sok sikert kívánunk az elkövetkező három év terveinek megvalósításához.